img1 शैक्षणिक संकुल
1) शालेय अंतर्गत सह्याद्री वार्षिक क्रीडा महोत्सव २०१८-१९
2) शालेय अंतर्गत आविष्कार अकॅडमीक महोत्सव २०१८-१९
3) शालेय अंतर्गत आविष्कार अकॅडमीक महोत्सव सह्याद्री वार्षिक क्रीडा महोत्सव २०१८-१९
img2 आमचे शिक्षकवृंद
1) शालेय अंतर्गत सह्याद्री वार्षिक क्रीडा महोत्सव २०१८-१९
2) शालेय अंतर्गत आविष्कार अकॅडमीक महोत्सव २०१८-१९
3) शालेय अंतर्गत आविष्कार अकॅडमीक महोत्सव सह्याद्री वार्षिक क्रीडा महोत्सव २०१८-१९
img3 ठळक वैशिष्ट्ये
1) शालेय अंतर्गत सह्याद्री वार्षिक क्रीडा महोत्सव २०१८-१९
2) शालेय अंतर्गत आविष्कार अकॅडमीक महोत्सव २०१८-१९
3) शालेय अंतर्गत आविष्कार अकॅडमीक महोत्सव सह्याद्री वार्षिक क्रीडा महोत्सव २०१८-१९
img4 अभिनव उपक्रम
1) शालेय अंतर्गत सह्याद्री वार्षिक क्रीडा महोत्सव २०१८-१९
2) शालेय अंतर्गत आविष्कार अकॅडमीक महोत्सव २०१८-१९
3) शालेय अंतर्गत आविष्कार अकॅडमीक महोत्सव सह्याद्री वार्षिक क्रीडा महोत्सव २०१८-१९

प्रशालेची ठळक वैशिष्टे

राज्यस्तरीय आदर्श शाळा पुरस्काराने सन्मानित व राज्यस्तरीय आदर्श मुख्याध्यापक पुरस्कार प्राप्त प्रशाला
इयत्ता दहावी १००% निकालाची परंपरा
अनुभवी, तज्ञ व प्रशिक्षित शिक्षक वृंद
सुसज्य व सर्व सोयीनीयुक्त शाळा व वसतिगृह
सुसज्य प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, संगणक कक्ष
वैयक्तिक लक्ष व मार्गदर्शन, प्रत्यक्ष कृतीतून शिक्षण
सुसज्य प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, संगणक कक्ष
सुसज्य प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, संगणक कक्ष

आमचे यशवंत व गुणवंत विद्यार्थी

img7
प्राप्त पुरस्कार
img8
वस्तीग्रह
img9
फोटो गॅलरी